عيد مبعث مبارک باد...

 گفت :   «اِقرأ   بِأسمِ   ربّک»          جبرئيل
با       محمّد (ص)      آفتاب       بي    بديل

آن  که    نورش    ظلمت   شبها     شکافت
پرتو     مهرش    به    دل ها    راه      يافت

امّي       امّا        صاحب         امّ    الکتاب
آفتاب          آمد          دليل           آفتاب

نکته   آموزي    که    با       برهان   خويش
آيه هاي        روشن        قرآن      خويش

معرفت  را     عشق  را     تفسير      کرد
مکتب      اسلام    ،    عالم گير       کرد

خلق را    پيمود      با     حلواي      کام
شربت     توحيد      در       کأس الکرام

نوربخش            ديده ي           افلاکيان
خاک      پايش           توتياي     خاکيان

عدل  را    گسترد    و   حکمت  را   فزود
سوي  او    ما    را   رهي   ديگر گشود

رهنمايي    ،  کاملي    ،     روشنگري
آشنايي     ،   رهبري    ،       پيغمبري

شام  هستي   از   طلوعش   روزشد
پرتوي     افکند    و     ظلمت سوز شد

داد    منشوري    به      تأييدش    خدا
با    جهاني    فضل    ،   در     غار   حرا

تا    مسلّم    شد    بر    او     پيغمبري
رهنمايي      کرد         با      روشنگري

ظلم   را    و     جهل    را     نابود    کرد
کردگارش   هر   چه    مي فرمود   کرد

زندگي     را     داد   مفهومي    جلي
با    تلاش    خويش    و     ايثار  علي

گوهراني        زو    پديد      آمد   سزا
هر    يک    آيه ي  «کُنتُ کَنزآ مَخفيا»

تا که دنيا  هست دينش نيز هست
خاندان     راستينش     نيز   هست.


منبع این نوشته : منبع
را     ,و     ,را